Programul sesiunii de comunicari ştiinţifice a doctoranzilor Sâmbătă, 25 aprilie 2009, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi Corp H (Bd. Carol I, nr. 11), sala H1, ora 10.00

Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, lect. univ. dr. Ovidiu Buruiană

Ora 10.00
1. Vlad Hogaş (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Consulul general al Franţei în Principatele Române, Eugène Poujade (1849-1854): despre oameni şi locuri

2. Alina Viorela Brăescu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Roşu – Avatarurile unei culori. De la văjitoare la evreu

3. Laurenţiu Ursu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, II), Marxism şi iudeobolşevism

4. Ştefan Bosomitu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Istorii clandestine – Miron Constantinescu în perioada ilegalităţii

5. Andrei Muraru (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), La început a fost cuvântul. Practici discursive la Conferinţa Organizaţiei Regionale
Moldova a PCR (Iaşi, 19-21 august 1945)


6. Iulian Ghercă (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, II), Procesul de comunizare şi Biserica Romano-Catolică. Consecinţe ale rezistenţei
anticomuniste în comunităţile catolice din Moldova


7. Csongor Jánosi (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Reformată, I), Implicarea politicului în alegerile episcopale din eparhiile reformate Oradea şi Cluj. Asemănări şi deosebiri în interpretarea numirii în funcţie al lui Búthi Sándor şi al lui Nagy Gyula

8. Alexandru Muraru (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, I), Mesaje pe calea undelor: Elemente de hermeneutică în
discursurile Regelui Mihai către români (1948-1989)


Ora 15.00
9. Dan Drăghia (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe-Politice, II), Trupele de grăniceri, 1945-1960

10.Diana Dragomirescu, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, I), O triadă mitologică a comunismului românesc

11.Cătalin Rogojanu (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, I), Între istorie şi psihoistorie. Cazul torţionarilor comunişti români

12.Andreea Dimitriu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Condiţia femeii române la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX

13.Felicia Cordoneanu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, I), Ideologie şi propagandă. Ipostaze social-politice ale
femeii în perioada ceauşistă


14.Luciana Jinga (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Intelectuală versus muncitoare. Structura Socială a conducerii Uniunii Femeilor Democrate din România, studiu de caz – filială regională Oradea

15.Marius Stan (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, I), Cu sacoşa spre comunism: Programul ştiinţific de alimentaţie raţională în România socialistă

16.Beatrice Scutaru (Univesite d’Angers, Departamentul de Istorie/Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, I), Protagoniştii Operaţiunii Satele Româneşti în jurul anului 1989