Lista de lucrări Ovidiu Buruiană

Coordonator (împreună cu Liviu Brătescu) a numărului tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, Liberalismul ro mânesc. Idei, structuri, personaje, tendinţe , XIII, 2005, 1-4, 268 p.

Coautor al volumului Ion Agrigoroaiei (coord.), Ovidiu Buruiană, Gheorghe Iacob, Cătălin Turliuc, România interbelică în paradigma modernizării. Studii, Iaşi, Editura “Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 319 p.; capitolele :
 • Liberalismul doctrinar românesc şi problema modernizării , p 121-179.
 • Liberalismul românesc şi identitatea sa europeană , p. 224-270.
 • Constantin Rădulescu-Motru şi “Ideea Europeană”. Culegere de articole , p. 275-307 (împreună cu I. Agrigoroaiei).
Coautor al volumului Iaşi. Memoria unei capitale, Iacob Gheorghe (coord.), Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2008, cu capitolele:
 • Tendinţe şi evoluţii în viaţa politică din Iaşul interbelic , p. 272-296.
 • Incursiune în cotidianul Iaşului interbelic. Despre Iaşi şi ieşeni între cele două războaie mondiale , p. 297-318.

Studii

 • Modernizarea în discursul propagandistic comunist (1944–1949) , în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”,VI, 1998,1–2, p. 122 – 133.
 • România şi sfârşitul celui de – al doilea război mondial. Câteva consideraţii istoriografice , în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, VI,1998, 3–4, p. 106–117.
 • Antifascism şi naţionalism ca pretexte în strategia de comunizare a României(1944–1948) , în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, VII, 1999, 1–2, p. 1–16.
 • Democraţie şi totalitarism în opinia publică: Gândul Vremii şi Însemnări ieşene în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul XLII – XLIII, 1996 – 1997, p. 159 – 178.
 • Partidul Naţional Liberal la sfârşitul anului 1927, în Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2001, Supliment al “Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza. Seria Istorie, tom XLVI – XLVII, 2000 – 2001, p. 330 - 344.
 • Coduri culturale în secolul XX , în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, X, 2002, 1–4, p. 172–173.
 • Demisia guvernului Vintilă I. C. Brătianu (noiembrie 1928). Implicaţiile unei schimbări guvernamentale , în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul XL VI II – XL IX , 2002 – 2003, p. 14 9 – 17 0 .
 • Societate şi propagandă în România deceniului nouă. Congresul al XIV-lea al P.C.R. , în “Analele Sighet 10”, Anii 1973-1989. Cronica unui sfârşit de sistem, comunicări prezentate la Simpozionul de la Memorialul Sighet (5-7 iulie 2002), Editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003, p. 559-573.
 • Evoluţia neoliberalismului românesc. Probleme de metodă, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul L, 2004, p. 175 – 19 0 .
 • Identitatea liberalismului românesc interbelic , în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol» din Iaşi”, volum 13, nr. 1-4 / 2005, p. 113-126.
 • Partidul Naţional Liberal în alegerile parlamentare din anul 1928 , în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul L I, 2005, p. 267-294.
 • Partidul Naţional Liberal şi actul Restauraţiei (iunie 1930). Problema puterii sub regele Carol al II-lea (I), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom XLII, 2005, p. 271-294.
 • Partidul Naţional Liberal şi necesitatea reorganizării politice , în “Arhiva Istorică a României”, serie nouă, vol. II, Bucureşti, Editura Scriptum, 2005.
 • Partidul Naţional Liberal în opoziţie (1928 – 1930) , în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 297-322.
 • Liberalii români şi problema modelului european. Aspecte metodologice , în Maria Mureşan (coord.), Experienţe istorice de integrare economică europeană, Bucureşti, Editura ASE, 2006, p. 161-174.
 • Liberalismul românesc şi naţionalismul economic în perioada interbelică , în Maria Mureşan (coord.), Economie, instituţii şi integrare europeană, Bucureşti, Editura. ASE, 2007, p. 143-161.
 • Studenţi evrei la Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic , în Universitatea din Iaşi între modelul francez şi procesul Bologna, Gheorghe Iacob (coordonator), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2007, p. 414-139.
 • Partidul Naţional Liberal după asasinarea lui I. G. Duca, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul L II, 2006, 26 p. (în curs de apariţie).
 • Partidul Naţional Liberal şi contestarea legitimităţii (1927-1928). Practică administrativă şi canon politic , în In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale (Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Mâţă – coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2007, p. 236-264.
 • The National Liberal Party and the National Peasant Party Assembly of Alba Iulia (May 1928) , I, în “Revista Arhivelor”, tom LXXXIV (2007), nr. 3-4, Bucureşti, p. 203-224.

Articole

 • Nicolae Titulescu şi avatarurile politicii externe, în “Cronica. Revistă de cultură”, serie nouă, XXXIV, nr. 3 (1491), martie 2000 şi nr. 4 (1492), aprilie 2000
 • Reevaluări necesare , în “Cronica. Revistă de cultură”, serie nouă, XXXIV, nr. 5 (1493), mai 2000 şi nr. 6 (1494), iunie 2000
 • Reviste interbelice uitate: “Gândul Vremii” , în “Cronica. Revistă de cultură”, serie nouă, XXXIV, nr. 7 (1495), iulie 2000, nr. 8 (1496), august 2000 şi nr. 9 (1497), septembrie 2000
 • Ialta şi noi , în “Cronica. Revistă de cultură”, serie nouă, XXXIV, nr. 10 (1498), octombrie 2000 şi nr. 11 (1499), noiembrie 2000
 • Societate şi discurs propagandistic (1944 – 1948). Cazul antifascismului , în “Cronica. Revistă de cultură”, serie nouă, XXXIV, nr. 12 (1500), decembrie 2000 şi XXXV, nr. 1 (1501), ianuarie 2001.
 • Actualitatea zilei de 1 decembrie, în “Revista română”, an VI, nr. 4 (22), decembrie 2000.
 • Istoria ca necesitate, în “Revista română”, an VII, nr. 2 (24), iunie 2001.
 • Eşecul unui târg de carte, în “Monitorul”, nr. 102 (3001), Miercuri, 2 mai 2001.
 • Constantin Stere şi unirea Basarabiei cu România, în “Revista română”, an XI, nr. 4, decembrie 2005.

Comunicări

 • Nicolae Titulescu şi avatarurile politicii externe româneşti , în cadrul dezbaterii “Noi şi Europa” organizată de Centrul de Studii şi Relaţii Internaţionale a Fundaţiei “Petre Andrei”, iulie 2001.
 • Partidul Naţional Liberal la sfârşitul anului 1927 , în cadrul sesiunii ştiinţifice ocazionată de Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, octombrie 2001
 • Liberalismul românesc ca ideologie a modernităţii în cadrul dezbaterii cu tema Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale. Concepte şi metodologie (noiembrie 2001).
 • Propagandă şi mobilizare în ultimii ani ai regimului comunist. Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român , in cadrul celui de-al X-lea Simpozion, “Anii 1973 – 1989. Cronica unui sfârşit de sistem” organizat de Fundaţia Academia Civică, Sighetu Marmaţiei, 5 – 7 iulie 2002.
 • Partidul Naţional Liberal şi Adunarea de la Alba Iulia (mai 1928) , în cadrul sesiunii ştiinţifice ocazionată de Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, octombrie 2002.
 • Demisia guvernului liberal Vintilă I. C. Brătianu (noiembrie 1928) , în cadrul sesiunii ştiinţifice ocazionată de Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, octombrie 2003.
 • C. Stere şi unirea Basarabiei cu România (martie 1918) , Simpozion organizat de ASTRA – Despărţământul Mihail Kogălniceanu Iaşi, 27 martie 2004.
 • Partidul Naţional Liberal şi Restauraţia (iunie 1930) , în cadrul sesiunii ştiinţifice ocazionată de Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, octombrie 2004.
 • Studenţi evrei la Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic , comunicare în cadrul Simpozionului „Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – 145 de ani, în Cadrul „Zilelor Universităţii”, 26 octombrie 2005
 • Identitatea liberalismului românesc interbelic , comunicare la Sesiunea ştiinţifică a doctoranzilor Facultăţii de Istorie, în Cadrul „Zilelor Universităţii”, 27 octombrie 2005.
 • Partidul Naţional Liberal şi alegerile parlamentare din decembrie 1928 , comunicare la Sesiunii de comunicări ştiinţifice, în Cadrul „Zilelor Universităţii”, 29 octombrie 2005.
 • Partidul Naţional Liberal în opoziţie (1928-1930) , comunicare în cadrul Simpozionului ştiinţific naţional Partide politice şi minorităţi etnice în România în secolul XX , organizat de Catedra de Istorie Modernă şi Contemporană a Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu “Nicolae Lupu” a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 14-15 aprilie 2006.
 • Liberalismul românesc între tradiţie şi provocările prezentului , seminar organizat de Fundaţia Friedrich Naumann şi Tineretul Naţional Liberal (Piatra Neamţ, 26-28 mai 2006).
 • Aspecte politice şi religioase în Moldova interbelică , în cadrul celui de-al doilea Simpozion Interdisciplinar şi Confesional “Healing of Memories”, Iaşi, 3-5 mai 2006.
 • Dizidenţe liberale în anii ’30 , comunicare la Sesiunii de comunicări ştiinţifice, în Cadrul „Zilelor Universităţii”, 29 octombrie 2006.
 • Partidul Naţional Liberal după asasinarea lui I. G. Duca, comunicare la Sesiunii de comunicări ştiinţifice, în Cadrul „Zilelor Universităţii”, 28 octombrie 2007.
 • Liberalismul românesc interbelic şi dimensiunea sa europeană, în cadrul Şcolii organizată de Tineretul Naţional Liberal “D.A. Sturdza”, Iaşi, 10 noiembrie 2007.
 • Ritualul puterii în România interbelică. Congresul Partidului Naţional Liberal din mai 1930 , în cadrul Colocviului internaţional Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, Iaşi, 30 noiembrie – 1 decembrie 2007.

Prezentări şi Recenzii

 • Logica discursului incomod: România în obiectiv. Limbă şi Politică. Identitate şi ideologie în transformare (editor Krista Zach), Editura Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, 451 pagini, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom LIX, 2002.
 • 1968 – 1969 , 2004, Jan Kratochvil, Ed. Meadow Art, S 50, 262 p. în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom LXII, 2005.
 • Traian N. Popa, Istoria Partidul Naţional Liberal, Giurgiu, Editura Albatros, 2004, 397 p., în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tom LII, 2006 (în curs de apariţie).