Curriculum Vitae Ovidiu Buruiana

1. DATE PERSONALE


Nume: BURUIANĂ
Prenume: OVIDIU ŞTEFAN
Data şi locul naşterii: 2 iulie 1974, Tg. Frumos, jud. Iaşi, România.
Cetăţenie: Română
Stare civilă: Căsătorit
Adresa permanentă : Iaşi, şos. Rediu, nr. 6 A, bl. 482 E, Sc. D., Et. 2, Ap. 9;
telefon : 0741 480547; mail : ovidiub@uaic.ro

2. STUDII

 • 2008. Doctor în istorie, cu lucrarea Partidul Naţional Liberal în anii 1927-1933, întocmită sub coordonarea d-lui prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, apreciată de către comisia de referenţi de specialitate cu Magna Cum Laude.
 • 1998-1999 MA în “Românii în relaţii internaţionale în perioada modernă şi contemporană”, Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi; titlu obţinut pe baza lucrării cu titlul Democratia si autoritarismul în presa interbelică ieşeană: „Însemnări ieşene” şi „Gândul Vremii” (nota 10).
 • 1994-1998 Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi; absolvent ca şef de promoţie, cu media generală de 9,83; licenţă obţinută pentru lucrarea cu titlul Forme ale propagandei comuniste în perioada de impunere a noului regim (1944-1948) (nota 10).
 • 1989-1993 Liceul Sanitar din Iaşi.

3. TITLUL ŞTIINŢIFIC

Lector universitar.

4. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • Din februarie 1999, preparator universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, în cadrul Catedrei de de istoria contemporană a românilor şi universală.
 • Asistent universitar din februarie 2001 în cadrul aceleeaşi Facultăţi.
 • Din octombrie 2006, lector universitar în cadrul Facultăţii de Istorie din Iaşi, Catedra de Istorie contemporană.
Domenii de interes : istoria ideilor politice, istoria socială interbelică. Sînt interesat în egală măsură de subiecte legate de istoria comunismului: cultura politică şi discursurile articulate în perioadă.
 • Am susţinut şi susţin seminarii de Istoria interbelică a României , Politica şi cultură în România modernă, Curente şi idei în istoriografia actuală etc.; Modernizare şi naţionalism în România modernă şi de Istoria relaţiilor politice internaţionale la Facultatea de Litere (catedra de Jurnalistică), Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. I Cuza”, Iaşi.
Cursuri susţinute în cadrul Facultăţii de Istorie din Iaşi:
 • Politică şi cultură în România interbelică , anul III, sem. I.
 • Metodologia cercetării istorice , anul III, sem. I.
 • Curente şi idei în istoriografia contemporană , anul III, sem. II.

5. LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL ŞI FUNCŢIA

Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, lector universitar.

6. MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE

 • Din 2004, sunt secretarul ştiinţific al revistei “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Seria Istorie”.
 • Membru în colegiul redacţional al publicaţiei „Revista Arhivelor”, Bucureşti (din anul 2007).
 • Membru fondator al Societăţii de Studii Istorice din România.
 • Director executiv al Centrului de Studii asupra comunismului şi postcomunismului, Iaşi.

7. EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Membru al granturilor CNCSIS:
 • Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale (în perioada 2001-2003)
 • Tradiţii şi integrare în spaţiul european a învăţământului superior şi a cercetării din România. Un studiu de caz: Universitatea din Iaşi , (2004 – 2006).
 • Comisia Europeană a Dunării. 1856 – 1948 (2005-2007)
 • Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950 (2005 – 2007).
 • Integrarea economică şi politică a României în Europa , grant consorţiu ASE Bucureşti (2006-2008).

8. ABILITĂŢI LINGVISTICE

Limbi străinecunoscute: franceză, engleză (bine) şi rusă (parţial).