Orar master

SEMESTRUL II, ANII I ŞI II,
MASTERUL DE ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

Anul I


Vineri,
12-15: (C+S, Sala H3) Cercetător Ştiinţific Drd. Adrian CIOFLÂNCĂ  (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Academia Română), Controlul social. Propagandă şi organizaţii de masă
16-20: (C+S, Sala II.7), Conf. Univ. Dr. Alexandra IONESCU(Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti), Partidul Comunist şi istoria politică a României după 1945

Sâmbată,
10-14: (C+S, Sala II.6), Cercetător ştiinţific III dr. Dorin DOBRINCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română; Directorul Arhivelor Naţionale ale României), Societate şi economie
14-17: (C+S, Sala II.6), Cercetător Ştiinţific Dr. Cătălina MiHALACHE (Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română), Educaţie şi învăţământ în România anilor 1945-1989

Anul II


Vineri,
14-17: (C+S, Sala 306, Clădirea Romtelecom), Dr. Marius OPREA, Securitate şi teroare
17-20: (C+S, Sala 306, Clădirea Romtelecom) Drd. Raluca GOSESCU (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc), Justiţia de tranziţie şi problema comunismului

Sâmbată,
9-13: (C+S, Sala 306, Clădirea Romtelecom) Cercetător Ştiinţific Dr. Igor CAŞU (Institutul de istorie din Chişinău, Republica Moldova), Prăbuşirea unui sistem
13-17: (C+S, Sala 306, Clădirea Romtelecom) Prof. Univ. Dr. Daniel BARBU (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti), Anticomunismul postcomunist