Baza materială şi resurse

Spaţiile de învăţământ

 • amfiteatru de 100 de locuri (amfiteatrul II7 din corpul A)
 • sală de curs şi seminar de 50 de locuri (sala H1 din corpul H)
 • două săli de curs şi seminar de 30 de locuri (sala H2 din corpul H şi sala 2.2 din Corpul A)
 • spaţiul propriu al Centrului

Spaţiul de cercetare

Sala Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (cu o suprafeţă de 30 mp) este una ultamodernă, dotată pentru proiecţii de materiale video. Laboratorul este dotat cu o bibliotecă de specialitate, echipamente audio-video (proiector multimedia, plasmă tv, DVD player) şi materiale didactice (hărţi, albume, colecţii de documente, rapoarte de specialitate, colecţii de materiale audio şi video etc).

Spaţiile de lectură

 • Filiala Facultăţii de Istorie a Bibliotecii Centrale Universitare „ Mihai Eminescu” (cu un fond de 44.000 volume)
 • Biblioteca Catedrei de Istorie Contemporană şi a Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (cu un fond de peste 6.000 de volume de specialitate – istorie contemporană şi studii/lucrări asupra comunismului)

Echipamente

Laptop-uri, videoproiectoare, camere foto digitale, camere video digitale, imprimante laser color, imprimante laser, copiatoare laser alb-negru, sisteme audio-video.

Materiale didactice

 • Un suport de curs elaborat de cadrul didactic titular al cursului/fie listat, fie pe suport magnetic (CD) sau pe internet
 • De asemenea, o colecţie de reader-uri pentru fiecare semestru (colecţii de documente, studii, cercetări, inclusiv indicaţii şi precizări metodologice) este în curs de elaborare.

Resurse pentru masteranzi:

 • vor primi sprijin (burse de studiu şi cercetare) pentru stagii de documentare în ţară şi străinătate;
 • vor participa la proiecte de cercetare şi de aprofundare (Universitatea de Vară), simpozioane, mese rotunde etc.;
 • vor elabora studii şi cercetări având ca temă comunismul şi postcomunismul care vor fi publicate în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în volume de specialitate sau în reviste de gen;
 • de asemenea, cele două instituţii (Facultatea de Istorie şi Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului) vor sprijini masteranzii prin organizarea de dezbateri / acţiuni media pentru popularizarea programului de masterat şi creşterea gradului de interes al populaţiei privind represiunea comunistă în România.