Master

Programul de master
Baza materială şi resurse
Obiectivele masteratului
Acte necesare pentru înscrierea la master
pdf Pliant informativ master (PDF)
pdf Plan de invatamant (PDF)Admitere la programul de master Istoria comunismului românesc


Înscrierile pentru programul de master Istoria comunismului românesc, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, vor avea loc în perioada 12-17 iulie 2010, iar rezultatele se vor afişa în preajma datei de 20 iulie 2010. Dosarele de înscriere se pot depune la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” sau se pot trimite prin poştă pe adresa facultăţii.

Masterul dispune, in acest an, de 8 locuri finanţate de la bugetul de stat şi 25 de locuri cu taxă. Cursanţii vor beneficia de o sală multimedia pentru aplicaţiile practice privind istoria comunismului, o bibliotecă şi o sală de studiu. Lectorii masterului vor fi istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, membri ai conducerii Institutului, profesori universitari, cercetători cunoscuţi în domeniu.

Programul de master va funcţiona sub egida Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, înfiinţat printr-un protocol de colaborare încheiat între IICCMER şi Facultatea de Istorie.

I. Oportunităţi profesionale

Cercetător, muzeograf, jurnalist, analist politic

II. Durata studiilor

2 ani (4 semestre)

III. Numărul de locuri

8 locuri bugetate
25 locuri cu taxă

IV. Înscriere şi selecţie

Prima sesiune
a) 12-17 iulie 2010 – înscrierea candidaţilor
b) 18-20 iulie 2010 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

A doua sesiune
a) 6-11 septembrie 2010 – a doua perioadă de înscriere
b) 12-14 septembrie 2010 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

V. Forma concursului

Concurs de dosare
50% – media aritmetică a anilor de studii
50% – nota examenului de licenţă

VI. Taxa de studii

Taxa anuală de şcolarizare: 2000 RON/an
Taxa de înscriere: 120 RON

VII. Discipline studiate

Socialismul secolului al XIX-lea şi mişcarea de stânga din România până la primul război mondial • Teoria şi practica puterii comuniste. Cazul Rusiei sovietice/URSS • Comunismul în Balcani şi în Europa Centrală • Partidul Comunist şi istoria politică a României după 1945 • Societate şi economie în România comunistă Controlul social. Propagandă şi organizaţii de masă • Educaţie şi învăţământ în România anilor 1945-1989 • Viaţa cotidiană în comunism • O introducere în antropologia politică a comunismului • Miturile comunismului românesc • Contestare şi represiune în România, 1945-1989 • Securitatea şi teroarea în România • Prăbuşirea unui sistem. Statele Europei de Est în postcomunism • Anticomunismul postcomunist • Justiţia de tranziţie şi problema comunismului

VIII. Cine organizează

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

IX. Date de contact

Alexandru Muraru
Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului
Bd. Carol I, nr. 1, 700506, Iasi, Romānia
E-mail: master@studiulcomunismului.ro
web: www.studiulcomunismului.ro

Ovidiu Buruiană
Facultatea de Istorie
B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România
Tel: +40 232 201056/+40 232 201057
Fax: +40 232 201156
E-mail: ovidiub@uaic.ro
web: http://history.uaic.ro

Pentru informaţii suplimentare legate de rezultatele concursului de admitere, precum şi pentru alte date de ordin administrativ, accesaţi site-ul Facultăţii de Istorie - Secţiunea Admitere 2010.