Discipline

Anul I

Semestrul 1

 • Socialismul secolului al XIX-lea şi mişcarea de stânga din România până la primul război mondial (Conf. univ. dr. Florea IONCIOAIA - Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Teoria şi practica puterii comuniste. Cazul Rusiei sovietice / URSS (Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ - Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Controlul social. Propagandă şi organizaţii de masă (Cercetător ştiinţific Drd. Adrian CIOFLÂNCĂ - Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Academia Română)
 • Comunismul în Balcani şi în Europa Centrală (Lect. Univ. Dr. Dan LAZĂR - Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Semestrul 2

 • Partidul Comunist şi istoria politică a României după 1945 (Conf. Univ. Dr. Alexandra IONESCU - Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti)
 • Societate şi economie în România comunistă (Cercetător ştiinţific III dr. Dorin DOBRINCU - Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română; Directorul Arhivelor Naţionale ale României)
 • Comunismul românesc în perioada interbelică (Lect. univ. dr. Ovidiu BURUIANĂ - Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Educaţie şi învăţământ în România anilor 1945-1989 (Cercetător Ştiinţific Dr. Cătălina MiHALACHE - Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română)

Anul II

Semestrul 1

 • Viaţa cotidiană în comunism (Prof. univ. dr. Adrian NECULAU - Facultatea de Psihologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Imaginarul unităţii. O introducere în antropologia politică a comunismului (Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON - Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
 • Miturile comunismului românesc (Cercetător Principal II Dr. Andi MiHALACHE - Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română)
 • Contestare şi represiune în România, 1945-1989 (Cercetător ştiinţific III dr. Dorin DOBRINCU - Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi, Academia Română; Directorul Arhivelor Naţionale ale României)

Semestrul 2

 • Securitatea şi teroarea în România (Dr. Marius OPREA)
 • Prăbuşirea unui sistem. Statele Europei de Est în postcomunism (Cercetător Ştiinţific, Dr. Igor CAŞU - Institutul de istorie din Chişinău, Republica Moldova)
 • Anticomunismul postcomunism (Prof. Univ. Dr. Daniel BARBU - Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti)
 • Justiţia de tranziţie şi problema comunismului (Drd. Raluca GOSESCU - Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc)