Despre noi

Argument privind înfiinţarea CSCP


Perioada comunistă, ca şi tulburările celei care i-a urmat, sunt foarte puţin cunoscute în România, după 16 ani de la prăbuşirea totalitarismului comunist. Un sondaj efectuat recent de Barometrul de Opinie Publică al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă demonstrează că românii caracterizează comunismul drept o idee bună (53%). Mai mult, tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 ani au foarte puţine cunoştinţe despre perioada comunistă. Specialiştii în educaţie au opinat că ignoranţa adolescenţilor şi cu atât mai mult a studenţilor este rezultatul programei şi a deficienţei de informaţie profesionistă. Dezinteresul profesorilor de istorie pentru această perioadă şi tratarea cu indiferenţă de către tineri a acestui subiect demonstrează, fără îndoială, necesitatea studierii regimului comunist, a consecinţelor şi a evenimentelor ulterioare în învăţământul universitar. Despre acţiunile criminale ale statului comunist, majoritatea studenţilor români nu pot enunţata în mod coerent o viziune clară, fie că e vorba de anihilarea statului democratic, de genocidul organizat, de sovietizarea forţată, de politica de exterminare a elitelor sau de represiunea împotriva culturii. În privinţa revoluţiei din 1989 şi a evenimentelor care i-au urmat, majoritatea tinerilor au doar idei vagi despre cursul evenimentelor, cunoştinţele minime fiind rodul educaţiei în familie şi nu a sistemului de învăţământ. De cele mai multe ori, informaţiile se reduc la fenomene contemporane, la evenimente care nu pot fi încadrate cronologic sau la percepţii vagi asupra unor personaje.

Constituirea unui Centru de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului răspunde astfel necesităţii stringente de discutare, de analizare şi de însuşire a normelor metodologice de studiere a fenomenului totalitar comunist. După 18 ani de la prăbuşirea regimului dictatorial, ideologia, instituţiile şi practicile comunismului nu sunt suficient studiate în învăţământul universitar românesc. De asemenea, efectele comunismului asupra tranziţiei, continuitatea structurilor, a mentalităţilor şi a metodelor comuniste nu sunt cunoscute, nu sunt cercetate şi interpretate. În România, nu există biblioteci specializate pe chestiuni privind comunismul şi postcomunismul, nu există o curriculă academică naţională sau programe de masterat dedicate acestui subiect.

În sprijinul constituirii Centrului vine chiar una dintre recomandările Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raportul însuşit de membrii Comisiei, specialişti reputaţi, profesori universitari şi academicieni precizează foarte clar, la capitolul Educaţie, „prezentarea adevărului referitor la perioada precomunistă, comunistă şi postcomunistă în manualele şcolare şi în cursurile universitare de istorie”.

Despre CSCP


Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului este prima entitate de acest fel din învăţământul universitar românesc. Ideea înfiinţării CSCP a evoluat în contextul dezbaterilor din societatea românească privind caracterul regimului comunist şi a crimelor comise în perioada 1945-1989. De asemenea, înfiinţarea unor noi instituţii cu atribuţii în cercetarea sistematică a comunismului a generat discuţii privind necesitatea introducerii în aria educaţională a unor teme dedicate. Înfiinţarea CSCP s-a realizat prin colaborarea dintre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (înfiinţat în decembrie 2005) şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”. Cea mai notabilă realizare a Centrului este iniţierea primului program de master dedicat studierii fenomenului comunist în România.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi au încheiat, în luna noiembrie 2006, un protocol de colaborare în vederea înfiinţării Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului funcţionează sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi, prima universitate din România. Ulterior, în şedinţa ordinară a Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, din data de 25 ianuarie 2007, s-a hotărât, prin decizia nr. 27/2008, înfiinţarea noului centru de studii în cadrul Facultăţii de Istorie, începând cu anul universitar 2007-2008.

Lectorii Centrului vor fi istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în studierea comunismului. Temele abordate în cadrul programului de master vor atinge subiecte diverse, precum: comunismul în perioada interbelică, colectivizarea agriculturii, cultele în România comunistă, Gulag-ul, învăţământul, organizaţiile de masă, instituţiile represive ale regimului, justiţia de tranziţie etc.

Conform protocolului, Institutul şi Facultatea de Istorie vor pune la dispoziţia Centrului date, mărturii, documente, înregistrări audio / video şi fotografii privind represiunea comunistă în România, care vor fi folosite pentru dotarea Centrului. De asemenea, cele două instituţii vor sprijini Centrul pentru organizarea de dezbateri / acţiuni media pentru popularizarea Centrului şi creşterea gradului de interes al populaţiei privind represiunea comunistă în România. Cursanţii Centrului vor elabora studii şi cercetări având ca temă comunismul şi postcomunismul care vor fi publicate în Anuarul IICCR şi vor primi sprijin pentru stagii de documentare în ţară şi străinătate.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va dezvolta proiecte de cercetare cu instituţii similare din Europa de Est.