Cooperare

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului şi-a propus încă de la înfiinţare să coopereze cu instituţii şi organizaţii din domeniu pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Până în acest moment, CSCP a avut colaborări pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice cu:

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România este o instituţie guvernamentală, înfiinţată în decembrie 2005, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. (www.iiccr.ro)

Societatea de Studii Istorice din România este o asociaţie profesională înfiinţată în 2003 de un grup de tineri cercetători ieşeni care îşi propune să promoveze valorile istoriografiei occidentale moderne şi să militeze pentru respectarea criteriilor academice universal acceptate. Această dezbatere continuă alte manifestări academice organizate în acest an de SSIR.(ssir.org.ro)

Arhivele Naţionale ale României sunt o instituţie cu o istorie de 177 de ani, aflată în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu atribuţii în administrarea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României. (www.arhivelenationale.ro)

Fundaţia Konrad Adenauer (Biroul din România) promovează prin activitatea sa internaţională modelul democraţiei reprezentative şi al economiei sociale de piaţă. Prin angajamentul său, Fundaţia urmăreşte să susţină principiile politicii creştin democrate la nivel global. De asemenea, Fundaţia contribuie în mod special la reprezentarea intereselor Germaniei în lume. (www.kas.ro)