Cercetare

Proiectele Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului


Deşi înfiinţat cu puţin timp în urmă, Centrul îşi propune să iniţieze diverse proiecte, de cercetare sau educaţionale.

În privinţa proiectelor de cercetare, avem în vedere o tematică variată, care va include istoria politică, istoria socială, istoria culturală ş.a.m.d. Realizarea unor publicaţii care să individualizeze Centrul în peisajul cercetării comunismului şi postcomunismului reprezintă o altă direcţie pe care o avem în vedere: o revistă, volume tematice, biografii, volume colective, instrumente de lucru (bibliografii, ediţii de documente) etc. Toate acestea vor fi posibile atât prin mobilizarea resurselor Centrului, cât şi a unor colaboratori externi.

Centrul are în vedere organizarea de manifestări ştiinţifice periodice. Intenţionăm instituirea unor conferinţe lunare ale Centrului, la care profesorii de la masterat şi profesori/cercetători din alte centre academice, recunoscuţi în comunitatea epistemică, vor fi invitaţi să susţină comunicări pe istoria comunismului şi postcomunismului. Plănuim organizarea unui simpozion anual sub egida Centrului, dar şi implicarea acestuia în manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, în parteneriat cu ale instituţii academice. În acelaşi timp, avem în vedere oferirea de consultanţă publică şi transparentă celor interesaţi de diverse aspecte ale trecutului comunist şi postcomunist al României.

În privinţa proiectelor educaţionale, se derulează deja programul de masterat Istoria comunismului românesc, în cadrul Facultăţii de Istorie, beneficiind de implicarea unui corp de universitari şi cercetători din Iaşi şi din Bucureşti, recunoscuţi pentru expertiza pe diferite subiecte ale istoriei recente. În afară de cursurile din curriculă, masteranzii vor fi implicaţi în proiecte de cercetare care să-i ajute suplimentar în formarea profesională.

Pentru desfăşurarea activităţii la parametrii optimi, resursele Centrului vor beneficia de o atenţie specială, fie că este vorba de sălile de curs şi de aparatură, fie că este vorba de bibliotecă şi de constituirea unei baze de date, toate absolut necesare pentru întărirea Centrului şi transformarea sa într-unul de excelenţă, reperabil pe harta cercetării şi învăţământului de specialite din România.